fbpx

Категорија: Надомест на плата

Надомест на плата – Во кои случаи работникот има право на цела плата а кога работодавачот може законски ја намали

Работодавачот е должен да исплати надоместок на плата во целост во следните случаи на отсутност од работа на работникот: – користење на годишен одмор, врз основа на одлука донесена од страна на работодавачот – користење на вонреден одмор, врз основа на одлука донесена од страна на работодавачот – дообразување, врз […]

Прочитај повеќе...