fbpx

Коалиција на младински организации СЕГА

Коалиција на младински организации СЕГА

0 Работни места

Регистар на компании

Коалицијата на младински организации СЕГА работи на развирање и примена на младински политики на локално и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организации со цел активирање на младите и подобрување на условите за нивен личен и професионален развој во Р. Македонија. СЕГА работи на зајакнување на капацитетите на младите луѓе и работи со локалната и централната власт да обезбеди успешна средина за младите. СЕГА соработува со меѓународни, национални, регионални и локални партнери со цел да спроведува проекти кои го подобруваат животот на младите луѓе.

Информации за компанијата

25th март 2020
1-10