fbpx

Консалтинг за стратешки развој ДОО

Консалтинг за стратешки развој ДОО

https://sdc.com.mk/ contact@sdc.com.mk
0 Работни места

Регистар на компании

Консалтинг за стратешки развој е компанија воспоставена во 2007 година во Македонија која испорачува широка лепеза услуги со цел исполнување на нашата визија – да се создадат услови за успешен демократски напредок на луѓето и заедниците.
Консалтингот работи во 3 главни области: добро управување и децентрализација, родова еднаквост и локален економски развој преку дизајнирање и спроведување проекти, градење капацитети, оценка на програми и проекти и истражување и анализи.

Контакт:

Консалтинг за стратешки развој ДОО
ул. Аминта 3 бр.16-1/7
1000 Скопје
e-mail: contact@sdc.com.mk

Информации за компанијата

2007
1-10