fbpx

Лингвафан

Лингвафан

0 Работни места

Регистар на компании

Лингвафан е акредитиран центар за странски јазици основан 1990 год. Училишта на три локации. Дејност: – Курсеви за странски јазици за сите возрасти. Подготовка за меѓународни испити Кембриџ ESOL A1-C2; FCE; CAE; BEC; ILEC; BULATS; TOEFL, IELTS, Преводи; Потврди за познавање јазик

Информации за компанијата

9th декември 2019
10-20