fbpx

ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

http://www.logosplus.mk/ contact@logosplus.mk
0 Работни места

Регистар на компании

ЛОГОС ПЛУС е училиште за странски јазици и компјутери, односно компанија посветена на промовирање на странските јазици, англиски, германски, италијански, шпански, француски, албански, грчки, руски, еврејски, македонски за странци и други, преку курсеви и обуки од најмала 3 годишна возраст до 77 годишна возраст.

ЛОГОС ПЛУС е компнија која извшува квалитетни преводи – пишан, симултан и консекутивен превод од странски јазик на македонски јазик и обратно, брзо, квалитетно и професионално. (скоро од секој странски јазик на македонски јазик и обратно).

ЛОГОС ПЛУС е компанија во која се изучуваат комјутерски курсеви и која е лиценцирана за ЕЦДЛ – меѓународна диплома за канцелариско работење со компјутери.

Информации за компанијата

15th јануари 2020