fbpx

СИГМА-СБ ДООЕЛ Скопје

СИГМА-СБ ДООЕЛ Скопје

https://sigmasb.com.mk/ 076 443384 info@sigmasb.com.mk
0 Работни места

Регистар на компании

За Сигма-СБ

Сигма-СБ е специјализирана компанија за имплементација на IT решенија за компаниски менаџмент чиј производ е познатиот деловен софтвер SSB ERP. Сигма-СБ врши оптимизација на финансиското работење, набавките, производството, логистиката, продажбата, магацинското работење (WMS), како и на останати други процеси во компаниите, со цел зголемување на нивните приходи и маржи, намалување на времето за реализација, трошоците и губитоците и подобрување на достапноста на нивните производи и услуги. Основана во 1995 год, Сигма-СБ e добро позната регионална компанија која зад себе има докажана реализација на успешни проекти за познати големи регионални и македонски компании. Повеќе на www.sigmasb.com.mk

Информации за компанијата

21st февруари 2023