fbpx

CV Обрасци

Образецот за CV дава резиме на Вашето искуство, степен на образование и вештини.  Вашето резиме е начин за брзо и концизно пренесување на Вашите вештини и квалификации.

Преземете ги обрасците за CV на јазикот за кој Ви е потребно. Дадените обрасци се на македонски, англиски и албански јазик.
Пополнете ги и испратете ги на еден од огласите на Работа за тебе, за слободна работна позиција.

Ви посакуваме успех!

Слободни работни места, второ тримесечје од 2020 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2020 година, стапката на слободни работни места изнесува 1.36…

Read more
Слободни работни места, второ тримесечје од 2020 година
Надомест на плата – Во кои случаи работникот има право на цела плата а кога работодавачот може законски ја намали

Надомест на плата – Во кои случаи работникот има право на цела плата а кога работодавачот може законски ја намали

Работодавачот е должен да исплати надоместок на плата во целост во следните случаи на отсутност од работа на работникот: -…

Read more