fbpx

Правила и услови

1. Услови

Со пристапот до оваа веб-страница, Вие сте  обврзани со  Условите на употреба на веб страната, сите важечки закони и регулативи, и се согласувате дека Вие сте одговорни за усогласеност со сите важечки локални закони. Ако не се согласувате со кој било од овие услови, Вам Ви е забрането да ја користите или пристапувате  оваа страница. Материјалите содржани во оваа веб-страница се заштитени со важечкиот закон за авторски права и трговски марки.

2. Ограничувања

Додека ние се трудиме да обезбедиме висок  стандардот на веб-страницата и да го задржиме континуитетот на тоа, интернетот не е инхерентно стабилен медиум, а во секое време може да се појават грешки, пропусти, прекини на услугата и одложувања. Ние не прифаќаме никаква одговорност која произлегува од такви грешки, пропусти, прекини или одложувања или каква било постојана обврска или одговорност за ракување со веб-страницата (или некој посебен дел од неа) или да се обезбеди услугата понудена на веб-страницата. Ние можеме да ја менуваме спецификацијата на оваа страница од време на време, без претходна најава.

3. Ревизии и корекции

Можете да го користите веб-сајтот само за законски цели, кога барате вработување или помош во Вашата кариера, кога купувате курсеви за обука или кога регрутирате персонал. Вие не смеете под никакви околности да барате да ја поткопате безбедноста на веб-страницата или какви било информации доставени или достапни преку неа. Особено, но без ограничување, не смеете да барате пристап, промена или бришење какви било информации на кои немате овластен пристап, да направте преоптоварување на системот преку спамирање, да преземете некое дејствие или да користите било кој уред, рутински или софтвер за попречување на работењето, доцнење, оштетување или на друг начин да го попречите  работењето на веб-страницата или да се обидете да го дешифрирате или модифицирате софтверот, кодирањето или информациите што се опфатени со веб-страницата.